INFOGRAM

Chránené územia na Slovensku

Zahraničný obchod SR: export

 

Znečistenie ovzdušia oxidmi síryň

 

Zamestnanosť žien

 

Miera zamestnanosti

 

Ženy s terciálnym vzdelaním

 

Verejná doprava na Slovensku

 

 

Členstvo v eurozóne

Nákladná doprava

 

10 Komunálny odpad

11 Utečenci vo svete (version 1)

 

12 Utečenci v EÚ a vo svete  (version 2)


PIKTOCHART

13 Schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom

 

14 HDI

15 Rozdiely v platoch mužov a žien

 

16 Článok 7